Factcheck: Controle uit handen geven

Aanleiding
In de Amerikaanse staat Californië mag je vanaf september met een zelfrijdende auto de weg op. Voor veel mensen lijkt deze uitvinding misschien nog een ver-van-mijn-bed-show maar Google en Toyota ontwikkelden al zelfrijdende auto’s. Toch zijn veel mensen nog huiverig over een machine die het autorijden overneemt. Is dat wel veilig? De stelling van het debat luidt: ‘De komst van de zelfrijdende auto is een goede zaak’. De partij die argumenten voor deze stelling geeft, doet de tegenpartij eigenlijk een argument cadeau. Zij beweert dat mensen vooral tegen de zelfrijdende auto zijn omdat ze bang zijn om de controle uit handen te geven. Klopt dat? Dit argument heeft betrekking op een lezing over de ethiek en veiligheid rondom zelfrijdende auto’s.  Frank Verberne, promovendus Human Technology Interaction aan de Technische Universiteit Eindhoven en Drs. Jilles Smids, promovendus Philosophy & Ethics aan de Technische Universiteit Eindhoven waren de sprekers bij de lezing. Deze wordt georganiseerd door het Koninklijk instituut voor ingenieurs. Hier is een introductie van de lezing te vinden.

Vertrouwen
De bron heeft het vooral over het vertrouwen van de consument. Frank Verbeke stelt dat dit vertrouwen afneemt wanneer een product niet op de consument zelf lijkt. Hij vraagt zich af of de zekerheid toeneemt wanneer technologie dezelfde doelen als de mens heeft. In zijn presentatie geeft Verbeke een betekenis van vertrouwen: vertrouwen is de bereidbaarheid van de ene partij om kwetsbaar te zijn voor het handelen van een andere partij, gebasseerd op de verwachting dat de andere partij het beste voor heeft met de ene partij, zonder de mogelijkheid om de andere partij te controleren. Hiermee legt Verbeke de relatie tussen de controle uit handen geven en vertrouwen. Er kan alleen vertrouwen zijn als de mens de controle uit handen geeft. Verbeke schrijft nergens dat het het grootste argument tegen zelfrijdende auto’s het verliezen van de controle is. Wel geeft hij toe dat het meespeelt. Verbeke heeft een andere invalshoek dan het argument op de stelling. In de lezing staat de vraag hoe win ik het vertrouwen van de consument centraal. Het antwoord hierop is door de zelfrijdende auto een ‘gezicht’ en menselijke trekjes te geven.

Conclusie
Hoewel er in de inleiding van de lezing zinnen staan als ‘vanuit de sociale psychologie blijkt’, heeft Frank Verbeke zijn standpunt wel degelijk gebaseerd op inhoudelijke onderzoeken en rapporten. De lezing lijkt een goede bron, omdat die over zelfrijdende auto’s gaat. Er wordt ook aangetoond dat de consument de zelfrijdende auto niet altijd vertrouwt. Alleen staat er nergens in deze bron dat mensen vooral tegen de zelfrijdende auto zijn omdat ze bang zijn de controle uit handen te geven. Bovendien worden er geen directe reacties van mensen op de zelfrijdende auto in dit argument verwerkt. Nergens staat concreet hoeveel mensen geen vertrouwen hebben in de zelfrijdende auto en welke reden ze daarvoor geven. Frank Verbeke heeft zelf geen onderzoek gedaan naar de zelfrijdende auto maar haalt zijn standpunten uit algemene onderzoeken over vertrouwen van de mens in technologie. Het argument mensen zijn vooral tegen zelfrijdende auto’s omdat ze bang zijn de controle uit handen te geven is niet goed onderbouwd met de bronnen. Eén bron is geen bron. Ik denk dat de voorstander van de stelling zorgvuldiger moet zijn in het formuleren van argumenten. Hoewel de bron aantoont dat er wel degelijk wantrouwen kan zijn in technologie, staat er niet dat dit het grootste argument tegen zelfrijdende auto’s is. Dit neemt niet af dat het argument echt niet klopt, want tijdens het debat zelf waren veel mensen huiverig over de zelfrijdende auto doordat ze het niet zelf konden besturen.

Rowie van der Vliet

Advertenties
Geplaatst in factchecken | Een reactie plaatsen

Factcheck: werking camera’s zelfstandige auto

Aanleiding
In de Amerikaanse staat Californië is besloten dat zelfrijdende auto’s de weg op mogen. Ook Google heeft een zelfrijdende auto gebouwd. Dit prototype werd afgelopen week gepresenteerd. Deze auto heeft geen stuur, gaspedaal en rempedaal. Het bedrijf wil later dit jaar beginnen met testritjes in Californië, maar dan moet de auto wel een stuur en pedalen krijgen, want anders is het verboden in Californië. Een voorwaarde is ook dat er altijd iemand achter het stuur zit, zodat er ingegrepen kan worden als dat nodig is. Het is daarom ook verboden om als chauffeur tijdens de rit een krant te lezen of te gaan slapen.

De stelling voor dit debat luidde: De komst van de zelfrijdende auto is een goede zaak. Een tegenargument dat hiervoor werd gebruikt was dat uit onderzoek is gebleken dat de camera’s rondom de auto’s niet altijd even goed werken, vooral in het donker niet.

Is dit zo?
Tegenstanders vinden het aangestuurde systeem van de auto nog te primitief. Zij vrezen voor kortsluiting, computerstoringen en softwarefouten.  Transportonderzoeker David Abbink van de TU Delft denkt dat de autofabrikanten te weinig oog hebben voor veiligheidssystemen. Er ligt grote nadruk op sensoren en andere technische middelen, waardoor het idee ontstaat dat alles mogelijk is. Er wordt te makkelijk verondersteld dat de bestuurder ingrijpt als het systeem faalt.

Google-ingenieur Chris Urmson maakte de resultaten van vier jaar testrijden bekend tijdens een robotconferentie in Californië. Daaruit bleek dat de zelfrijdende auto veel minder vaak een bijna-botsing had. Sinds 2010 wordt de auto getest op publieke wegen. De ingenieur geeft toe dat het systeem nog niet geheel foutloos werkt, dus dat er altijd een chauffeur aanwezig moet zijn om in te kunnen grijpen.

Over de werking van de camera’s wordt niet veel gezegd, alleen dat ze in het donker niet goed zouden werken. Verder valt er geen informatie te vinden over de hoe en waarom. Wel hebben de auto’s infraroodlichten zodat de auto in het donker voetgangers langs kunnen detecteren.

Conclusie
Het systeem werkt dus nog niet helemaal foutloos. Daarom is het noodzakelijk om altijd iemand op de bestuurdersstoel te hebben, die kan ingrijpen. De chauffeur moet daarom ook niet bezig zijn met andere dingen, maar op de weg letten. Het argument van de debatgroep valt eigenlijk in twee delen te splitsen. Het eerste argument dat de camera’s rondom de auto’s niet altijd even goed werken kan je als waar bestempelen. Het tweede deel dat deze vooral niet in het donker werken bestempel ik als onwaar vanwege gebrek aan bewijs hiervoor.

Gebruik bronnen debatgroep
http://www.omroepwest.nl/nieuws/10-05-2014/tu-delft-zelfrijdende-autos-een-gevaar-op-de-weg

http://www.nu.nl/tech/3603171/nog-veel-ethische-kwesties-rond-zelfrijdende-auto.html

http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2014/februari/zelfrijdende-auto.html

http://reflector.nl/zwakke-punt-van-zelfrijdende-auto-is-nog-steeds-de-bestuurder/

In de tweede bron wordt vermeldt dat de camera’s in het donker niet goed werken. Er wordt geen uitleg gegeven waarom. De debatgroep had dit tegenargument beter kunnen uitwerken. Door meer informatie daarover te verzamelen, hadden ze hun argumenten extra kracht kunnen geven.

Joyce van Wijngaarden

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Factcheck: vrouwen en inparkeren

‘1 op de 3 vrouwen durft niet in te parkeren’

De aanleiding

Veel vrouwen vinden dat hun partner beter rijdt dan zijzelf. Die conclusie trok NU.nl aan de hand van een onderzoek dat door assurantiekantoor Netpolis is uitgevoerd. Verschillende media, zoals NU.nl, Telegraaf, Manoman, Local FM en Drimble melden dat één op de drie vrouwen haar partner de auto laat inparkeren. Dat is erg veel, maar is het ook waar?

Waar is het op gebaseerd?

Alle verschillende mediaberichten zijn terug te leiden op één bron: het onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2 in opdracht van Netpolis.nl. Het bureau heeft onder 1.081 automobilisten een enquête uitgevoerd over hoe zij hun rijstijl zien en hoe zij die stijl beoordelen ten opzichte van hun partner. De volgende vragen speelde een grote rol in het onderzoek: Vrouwen hebben misschien een slechter ruimtelijk vermogen dan mannen, maar hebben ze dat idee zelf ook? Of speelt het eeuwige vooroordeel misschien mee in hoe vrouwen hun eigen rijstijl beoordelen? En rijden vrouwen misschien slechter als hun mannelijke partner naast hen zit?

 

En, klopt het?

NU.nl neemt het onderzoek werkelijk klakkeloos over van het assurantiekantoor. Alle cijfertjes en tabelletjes worden omgezet in woorden. Eigenlijk is het daarom ook niet echt nieuwswaarde, want wat wil een groep van 1000 respondenten nu zeggen tegenover een maatschappij met bijna 17 miljoen mensen.

Het onderzoek is gesplitst in 5 stellingen:

–       Ik vind dat ik beter rijd dan mijn partner

–       Ik wil liever dat mijn partner de auto inparkeert

–       Mijn partner bemoeit zich met mijn rijstijl

–       Ik rijd beter als ik alleen in de auto zit

–       Ik krijg weleens ruzie met mijn partner in de auto 

Aan de hand daarvan trekken ze steeds een conclusie. Zo vindt 66% van de mannen dat ze beter rijden dan hun partners terwijl maar 44% van de vrouwen deze mening heeft. Zo heeft gemiddeld 30% van de ondervraagden automobilisten een partner die zich met zijn of haar rijstijl bemoeit, maar hier is er geen aanzienlijk verschil tussen de seksen te zien. Klaarblijkelijk hebben mannen en vrouwen evenveel last van de bemoeienis door hun partner. Verder vinden mannen het schijnbaar minder erg om hun vrouw te horen klagen over hun rijstijl en beide seksen geven evenveel toe aan ruzies.

Conclusie

Doordat onderzoeksbureau MWM2 in opdracht van Netpolis.nl een enquête heeft gehouden onder een klein deel van de Nederlandse bevolking, is het niet waarschijnlijk dat alle één op de drie vrouwen niet durven in te parkeren. NU.nl neemt al deze informatie klakkeloos over. Dus beoordelen we de stelling dat één op de drie vrouwen niet durven in te parkeren als half waar.

Nicole Roelands

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Veilig op het world wide web

Onze gegevens op het internet worden steeds vaker bedreigd. Onlangs werd de muziekdienst Spotify  getroffen door een hack in het account van een gebruiker, eBay-accounts worden ondanks alle gewijzigde wachtwoorden van gebruikers nog steeds bedreigd door hackers en Internet Explorer 8 kampt al ruim een half jaar met een beveiligingslek. Hoe veilig zijn onze gegevens eigenlijk op het internet? Wat kunnen we zelf doen om onze gegevens te beschermen tegen aanvallen van hackers?

 Door Mitchell Scheerder, Daan van der Vrande en Patty LittelImage

Internet

De gouden regel van internet is : niet alles erop zetten. Veel sites vragen u om gegevens; uw naam, adres, telefoonnummer etc. Als u dat gevraagd wordt, ga dan na wie erom vraagt. Is het een groot bedrijf als Facebook of Google of een onbekende adverteerder? Vul in zo’n geval nooit uw echte gegevens. Bedrijven als Google of Facebook willen heel graag zo veel mogelijk van u te weten komen. U bepaalt zelf waar de grens  ligt.

Een veel gebruikte truc waar nog altijd veel mensen in trappen is het plaatsen van een waarschuwing. U wordt met grote letters erop gewezen dat uw anti-virussoftware niet meer up to date is. Om de update te doen wordt u gevraagd om uw emailadres en andere gegevens. Als deze gegevens eenmaal binnen zijn is het een koud kunstje om in uw computer te komen.

Ook downloaden is geregeld een bron van onveiligheid. Met de komst van torrents is een groot deel van het probleem opgelost, de filesharing netwerken Limewire en Kazaa waren immers een onuitputtelijke bron van corrupte bestanden. Het gevaar schuilt hem niet in de bestanden die via The Pirate Bay worden verspreid, maar in sites als Megaupload, Mediafire, Uploaded en Sharefile. U weet niet wat u aan het downloaden bent. Een goede indicator is de grootte van het bestand. Een muziekalbum in 320 kbs zal geen 6 mb groot zijn. En die film in HD ook geen 102 kb. Een goede firewall is hierbij een must. Zorg er altijd voor dat uw beveiliging up to date is.

 Openbare netwerken

Het is belangrijk op te passen met openbare netwerken. Deze zijn een aanlokkelijke plaats voor hackers. De netwerken van grote providers als KPN en T-Mobile zijn doorgaans te vertrouwen, het gevaar zit hem in de kleine hotspots. Vaak kiezen hackers een naam die heel erg lijkt op die van het openbare netwerk, waardoor gebruikers zich vergissen. Deze netwerken zijn er op gemaakt al uw wachtwoorden en emailadressen op te slaan. Vraag bij twijfel altijd naar de naam van de hotspot.

Banken en providers waarschuwen om niet te internetbankieren op openbare netwerken. De kans dat er iemand achter uw gegevens komt is niet uit te sluiten. Log dus niet in bij uw bank, email of sociale media.

 Social media

Social media als Twitter en Facebook worden door miljoenen mensen gebruikt. Op Facebook zijn zelfs meer dan een miljard gebruikers geregistreerd. Regelmatig komen de bedrijven in opspraak, omdat zij onzorgvuldig omgaan met privacygegevens van hun klanten. Zo heeft de Amerikaanse overheid de mogelijkheid om alle gegevens van Facebook en Twitter op te eisen, wanneer de regering dit nodig acht. Ook is de privacyverklaring van Facebook erg omslachtig. Als een gebruiker volledige privacy eist, dan moet deze enorm veel opties zelf aanvinken. Veel mensen weten niet eens dat al deze opties aanwezig zijn.

 Daarnaast is het erg moeilijk om ervoor te zorgen dat vreemden op Facebook uw foto’s niet kunnen zien. U kunt de foto’s wel instellen op ‘privé’, maar wanneer u bijvoorbeeld een album aanmaakt, moet u per album de instellingen weer wijzigen om deze alleen zichtbaar voor vrienden te maken. Ditzelfde geldt voor het maken van foto’s met uw telefoon.    

 Google

Google is een voorbeeld op vele gebieden. Op het gebied van privacy is het bedrijf dit echter niet. Alles wat u doet via Google, valt onder het Amerikaanse recht. Dit wil zeggen dat de overheid toegang heeft tot al uw informatie. De Amerikaanse internetreus maakt zich zelfs hard voor het versoepelen van de wetten op het gebied van databescherming in de EU. Daarom moet u niet teveel informatie via Google delen. Diensten die door Google aangeboden zijn, zijn bijvoorbeeld Picasa, Google Docs, Gmail, Google Maps en Youtube. Voor verschillende diensten zijn alternatieven te vinden. De enige zoekmachine die het European Privacy Seal van de EU heeft gekregen is het Nederlandse Ixquick. Een alternatief voor Youtube is bijvoorbeeld de website Vimeo. ​

 Kader:

Vijf tips over veilig internetten

  1. Check altijd of de s achter http staat in het webadres of het hangslotje voor het webadres bij internetbankieren.
  2. Zet automatische update functies aan om lekken te dichten.
  3. Stel een ID-alert in om te bekijken wat er over jou geschreven wordt op het web (bijv. wieowie.nl of Google alerts.)
  4. Zorg ervoor dat je firewall altijd aanstaat. Deze beoordeelt of er dataverkeer wel of niet doorgelaten mag worden.
  5. Bekijk goed aan wie je persoonlijke gegevens geeft. Door phishing gaan veel mensen de boot in. Mails van internetbanken vragen in een mail nooit om pincodes, wachtwoorden, creditcardnummers etc. Geef deze dan ook nooit af.

 

Foto: Dave Bleasdale (flickr.com)

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Looming business

Steeds meer kinderen zijn er aan verslaafd: loomen is het nieuwe knikkeren. Een hype die Europees geworden is nadat alle Amerikaanse kinderen er al van wisten. Maar wat is loomen eigenlijk? Het is haken met elastiekjes, felgekleurde elastiekjes waarna je armbanden krijgt met de meest maffe en kleurrijke creaties. Overal zijn de loomelastiekjes te verkrijgen: van speelgoedwinkels tot de friettent om de hoek. In winkels zijn zelfs loom-sets te halen, bestaande uit een plastic weefraam, een haaknaald en elastieken in alle kleuren.

Loomen, of ‘collorfull loom’ in de VS, is sinds juli 2013 een enorme hype in Amerika. En wij weten dat als iets ‘in’ is in de Verenigde Staten, dat het heel snel over komt waaien naar Nederland. Loom is zo vernieuwend dat er iedere dag nieuwe patronen, vormen en kleuren getoond worden op internet. Oud en jong dragen het: zelfs onze eigen bondscoach Louis van Gaal draagt een loomarmband! Op een persconferentie vorige week was duidelijk in beeld te zien dat hij een rood-wit-blauw-oranje loomarmbandje droeg.

2831370956_f3988c4693_z

Dit is nog een ouderwetse Loom-kit!

 De rage slaat dus aan bij alle leeftijden als het gaat om het dragen van de armbandjes. Het maken van de armbandjes is meer een hype bij onze kindertjes. Jongens en meisjes vanaf een jaar of 8 zijn massaal aan het loomen. Met een standaard Collorfull Loom-kit kunnen kinderen met twee plastic rekjes, een haak, 24 sluitingen en 600 gekleurde elastiekjes werken! Hiermee kunnen ze 24 verschillende armbandjes maken met de gekste patronen. En iedereen die denkt: hoe spreek ik loomen nou uit? Nederlandse kinderen hebben het altijd over ‘loemen’, maar ‘je moet het wel schrijven met twee o’s.’

 louis van gaal

Louis van Gaal met zijn (aanvoerders)bandje.

How to loom

Om te loomen heb je een loomkit nodig. Ze zijn verkrijgbaar vanaf ongeveer twintig euro. De kit bevat een loomrekje, gekleurde elastiekjes (meestal zitten er een paar honderd in een kit), zo`n twintig sluitinkjes en een loomhaak. De meeste mensen werken echter liever zonder loomhaak. De elastiekjes worden op zo`n manier op het rek geplaatst dat ze met elkaar verweven. Meestal worden verschillende kleurtjes gebruikt maar er zijn ook speciale ‘glow in the dark’ stiekjes. Er zijn heel veel mogelijkheden; armbandjes, sleutelhangers en zelfs poppetjes en diertjes.

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Ankeilers Special Interest

Steeds meer fastfood

mcdonalds

Bron: Flickr

Er wordt steeds meer gegeten bij fastfood-ketens zoals Mcdonalds en Burger King. Dat zei Virginie Pernin van GIRA Foodservices vorige week tijdens het Europatat Congress 2014 in Brussel. Ze sprak daar overde trends in de Europese voedselmarkt. Volgens haar is er na de crisis een lichte groei te zien qua aantal klanten van commerciële voedselbedrijven, zoals restaurants en cateringbedrijven. De grootste groei is te zien bij zogenaamde Quick Service Restaurants, waaronder de verschillende fastfoodketens. Mcdonalds heeft het grootste aandeel van de voedselmarkt in haar bezit met zo’n 20%. Een tweede is de keten Yum Brands! De groei van fastfoodketens is volgens Pernin te verklaren doordat mensen steeds sneller willen eten. Daarom gaan mensen meer snacken.

Tijdschrift: Delicious, mensen die geïnteresseerd zijn in eten en alles wat daarmee te maken heeft.

Bron: http://www.agf.nl/artikel/111786/We-eten-steeds-vaker,-sneller,-functioneler-en-goedkoper

 

Van der Vaart mist WK

Rafael van der Vaart mist het aankomende Wereldkampioenschap door een kuitblessure. Daarmee mist hij de kans om Aron Winter te evenaren, die in zijn loopbaan drie WK’s meemaakte. De speler van Hamburger SV speelde al in 2006 en 2010 en mist nu dus het WK van 2014 in Brazilië. De 109-voudig international verrekte een kuitspier in zijn rechterbeen. Er is nog geen vervanger opgeroepen voor Van der Vaart.

Tijdschrift: Voetbal International, iedereen die geintresseerd is in voetbal. Leeftijd, tussen de 15 – 50 jaar

Bron: http://www.telegraaf.nl/telesport/wk-voetbal-2014/22676199/__VAN_DER_VAART_MIST_WK__.html

 

Battlefield: Hardline in ontwikkeling

De nieuwe editie van Battlefield ligt dit najaar in de winkel en is voor het eerst te spelen tijdens de E3 op 9 juni in Los Angeles. In deze editie ligt de nadruk niet op oorlog maar op de strijd tussen politie en criminelen. Ontwikkelaar en uitgever Electronic Arts heeft Visceral Games, bekend van onder andere Dead Space, de verantwoordelijk gesteld voor het maken van de game.

Steve Papoutsis, de baas van de studio, laat op de site van EA weten dat het idee een aantal jaar geleden ontstond na een gesprek met Karl Magnus Troedson, topman van Battlefield-bedenker DICE. “We begonnen te praten over de verschillende manieren waarop we konden samen werken en de manieren waarop we Battlefield en actiegames naar een ander niveau konden brengen. Zo is het project ontstaan,” aldus Papoutsis.

Tijdschrift: Power Unlimited, gameliefhebbers.

Bronnen: http://www.nu.nl/games/3787222/details-nieuwe-battlefield-game-hardline-uitgelekt.html en http://www.telegraaf.nl/digitaal/games/22676529/__Nieuwe_Battlefield_draait_niet_om_oorlog__.html

 

Zelfrijdende auto’s mogen weg op

Zelfrijdende testauto’s worden vanaf september 2014 toegestaan in Californië. Er zijn wel strenge voorwaarden. Er moet altijd iemand achter het stuur zitten, er moet een speciale testvergunning aangevraagd zijn (die elk jaar verlengd moet worden), de bestuurder moet gecertificeerd zijn met een speciaal rijbewijs en de fabrikant moet een verzekering afsluiten van 5 miljoen dollar. Als er aan al deze voorwaarden is voldaan, mogen de verschillende auto fabrikanten met hun auto’s de weg op in Californië. In Nederland probeerde minister Schultz van Haegen een zelfrijdende auto uit op de snelweg. Deze auto is gemaakt door een samenwerking tussen de TU Delft, de RDW, Connekt en TNO.

Doelgroep: Autoweek, mannen die geïnteresseerd zijn in auto’s. Ze hebben zelf ook een mooie auto en zorgen daar goed voor.

Bron: http://webwereld.nl/development/82609-zelfrijdende-auto-mag-openbare-weg-op

 

Robotkrokodil checkt nijlpaardenpoep

krokodil

Bron: Flickr

Amerikaanse wetenschappers van de Carnegie Mellon Univerisity hebben robotkrokodillen gemaakt om rivieren rondom nijlpaarden beter te kunnen onderzoeken. Zij maken zich namelijk grote zorgen om de waterkwaliteit.

In de Keniaanse rivier de Mara drijven van zo’n vierduizend nijlpaarden alle uitwerpselen. Hierdoor kan het water voor zowel mens als dier te vervuild zijn. Om de kwaliteit van het water te beoordelen is de robotkrokodil in het leven geroepen. Voorheen waren de watermetingen niet nauwkeurig, omdat het voor mensen te gevaarlijk is om dicht bij de dodelijke dieren te komen. Met de robotkrokodil is strikter meten wel mogelijk, want met uitzondering van een kleine achtervolging, lieten de nijlpaarden de robots gewoon met rust.

Tijdschrift: Quest, lezers hebben mbo+ niveau en interesseren zich in van alles. Variërend van geschiedenis tot techniek. Quest omschrijft zichzelf als populairwetenschappelijk.

Bron: http://www.nu.nl/gadgets/3786362/robotkrokodil-inspecteert-kwaliteit-rivierwater.html

 

 

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Factcheck: gedragscodes motorclubs

Door Linda Milder

Aanleiding
Het OM probeert een verbod in te stellen op motorclubs. Justitie doet veel strafrechtelijke onderzoeken met als doel om de clubs te veroordelen als criminele organisaties. De aanleiding hiervoor zijn onder andere de aanslagen op het huis van een Bandidos lid in maart dit jaar. Op 10 mei gingen veel leden van motorclubs de weg op richting Eindhoven en Amsterdam om hun imago te verbeteren. Als argument voor het verbieden van motorclubs wordt aangedragen dat clubleden zich vaak moet houden aan gedragscodes die aanzetten tot crimineel gedrag. Maar is dat wel echt zo en waaruit blijkt dat dan?

Patches voor geweldpleging
In 2010 bracht de Dienst Nationale Recherche Politieregio Zuid-Limburg een rapport uit genaamd ‘Hells Angels en andere 1%-MC in Nederland’. Er wordt veel aandacht besteedt aan de speciale patches die Hells Angels leden op hun motorjassen dragen. Sommige van die patches krijg je als beloning voor gepleegd gewelddadig gedrag. “Deze patches zijn de dequiallo patch voor gepleegd geweld tegen politiemensen, de Filthy Few patch voor een gepleegde moord namens de Hells Angels en de Hammerteam patch voor degene die bestraffingen hebben uitgevoerd met een hamer.” Als clubleden een van deze patches heeft verdiend, wordt diegene met respect behandeld door anderen.

Het criminele circuit
Het lidmaatschap van een motorclub is duur. Je moet een Harley-Davidson bezitten en veel contributie betalen. Dat loopt al snel op tot duizenden euro’s. In het rapport staat dat het volgens verschillende ex-Hells Angels bijna onmogelijk is om alle kosten te bekostigen met een reguliere baan. Veel leden komen zo in het criminele circuit terecht. Diefstal, fraude, oplichting en drugshandel worden genoemd als snelle manieren om aan geld te komen. Daarnaast heb je verschillende rangen in motorclubs. Bij de Hells Angels ben je eerst een zogenaamde ‘hangabout’. Als je hogerop wilt komen, moet je een tijdje als hulpje fungeren voor hogere leden en je bewijzen tegenover hen. Dat kan bijvoorbeeld door iemand te bedreigen of in elkaar te slaan waar je ‘mentor’ een conflict mee heeft of een drugsdeal af te handelen.

Conclusie
De stelling ‘gedragscodes van motorclubs zetten aan tot crimineel gedrag’ beoordeel ik als grotendeels waar. Uit het rapport van de politie blijkt dat de gedragscode van Hells Angels aanzet tot crimineel gedrag. Je wordt beloond voor het plegen van moorden en het gebruiken van geweld en je krijgt er extra respect van andere leden door. Daarnaast zorgen de hoge kosten van een lidmaatschap ervoor dat veel leden zich wenden tot het criminele circuit door bijvoorbeeld drugs te verhandelen. Van de andere grote motorclubs in Nederland zijn de gedragscodes echter nog niet zo goed onderzocht. De politie gaat ervanuit dat de regels ongeveer hetzelfde zijn, maar uit onderzoek is dat nog niet gebleken. Daarom kun je dus niet zeggen dat de stelling volledig waar is.

Gebruikte bronnen door debatgroep:
http://www.nu.nl/binnenland/3738545/zes-dingen-u-moet-weten-bandidos.html
http://www.vn.nl/Archief/Justitie/Artikel-Justitie/Politie-motorclubs-zijn-criminele-broeinesten.htm

Mening bronnen:
De debatgroep gebruikt twee artikelen waarin wordt verwezen naar rapporten. Ze hebben de rapporten zelf echter niet onderzocht. In een artikel kan wel staan dat het blijkt uit ‘internationale rapporten’, maar het is goed om dat zelf rapport dan ook op te zoeken en te kijken wat er precies staat. Dan kun je je argument ook beter onderbouwen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen